7 Maig 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

DECLARACIO AUTORESPONSABLE DESPLAÇAMENTS

 

21 Desembre 2020

Adjuntem model de DECLARACIO AUTORESPONSABLE pels desplaçaments en format PDF i també a través d'un link de la Generaliat

Enllaç Document