11 Desembre 2019 | Horari | De dilluns a dijous de 9:00 a 13.30 i de 15:30 a 19:00. Divendres de 8:00 a 15:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS

 

6 Setembre 2019

Entra en vigor la Llei que obliga a les persones jurídiques i entitats que sense personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica amb objecte mercantil, a declrarar alguns actius no productius.

Enllaç Document