2 Juliol 2020 | Horari | HORARI ESPECIAL RENDA - MAIG I JUNY: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:00.
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

IVA-Subministrament Immediat d'Informació (SII)

 

2 Gener 2017

Nou sistema de presentació dels llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a través de la Seu Electrònica de la AEAT, mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació. Iniciant prova en les Grans Empreses.

 

Enllaç Document