24 Gener 2017 | Horari | De dilluns a dijous de 9:00h a 13:30h i de 15:30h a 19:00h. Divendres de 8:00h a 15:00h
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Model 184. Entitats en atribució de rendes (SCP - CB)

 

3 Febrer 2016

Declaració informativa anual 2015 obligatòria per a totes les Entitats en règim d’atribució de rendes com ara: Societats Civils Privades (SCP) Comunitats de Béns (CB), Herències Jacents, Comunitats de Propietaris i d’Altres Entitats en Règim d’Atribució de Rendes. Model 184.

Document