18 Gener 2021 | Horari | De dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 i Divendres de 8:00 a 15:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Model 184. Entitats en atribució de rendes (SCP - CB)

 

24 Desembre 2020

Declaració informativa anual 2020 obligatòria per a totes les Entitats en règim d’atribució de rendes com ara: Societats Civils Privades  d'agricultors, ramaders i empresrais en mòduls (SCP) Comunitats de Béns (CB), Herències Jacents, Comunitats de Propietaris i d’Altres Entitats en Règim d’Atribució de Rendes. Model 184. Modifiació termini de presnetació a 1 de Febrer de 2020.

Enllaç Document