15 Juny 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Devolució cèntim sanitari combustibles

 

4 Març 2014

La sentència del Tribunal de Justícia Europeu que es va publicar el dia 27 de febrer, declara que l'Impost sobre la Venda Minorista de detreminats Hidrocarburs no s’ajusta a la directiva Europea i en conseqüència obre la possibilitat de reclamar-ne la devolució.

Enllaç Document