2 Juliol 2020 | Horari | HORARI ESPECIAL RENDA - MAIG I JUNY: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:00.
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Facturació Electrònica a les Administracions Públiques

 

17 Novembre 2014

A partir del dia 15 de gener de 2015, les SA, SL i UTE que hagin de fer factures a qualsevol Administració Pública (estatal, autonòmica o local), les hauran de realitzar en format electrònic i presentar-se de manera telemàtica a través d'un web de punt general d'entrada de factures (www.face.gob.es). L'Administració posa a disposició un programa gratuït per general les factures (www.facturae.gob.es).

Enllaç Document