15 Juny 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle

 

16 Gener 2014

Nou impost a pagar pels fabricants, importadors i revenedors de gas. Obligacions vàries pels manipuladors d'equips amb sistema frigorífic de carga refrigerant superior a 3Kg de gas. Per les càrregues inferiors, hi ha exempció però han de fer constar algun  concepte en les factures dels seus clients. 

Enllaç Document