3 Juny 2020 | Horari | HORARI ESPECIAL RENDA - MAIG I JUNY: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:00.
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle

 

16 Gener 2014

Nou impost a pagar pels fabricants, importadors i revenedors de gas. Obligacions vàries pels manipuladors d'equips amb sistema frigorífic de carga refrigerant superior a 3Kg de gas. Per les càrregues inferiors, hi ha exempció però han de fer constar algun  concepte en les factures dels seus clients. 

Enllaç Document