15 Juny 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Llei Contra la morositat

 

1 Gener 2011

El dia 7 de juliol de 2010, va entrar en vigor la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i també modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. La llei és aplicable a tots els pagaments que es facin com a contraprestació en les operacions comercials realitzades entre empreses o entre empreses i l’Administració.

Enllaç Document