18 Gener 2021 | Horari | De dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 i Divendres de 8:00 a 15:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Model d'odre de domiciliació bancària directe SEPA

 

31 Gener 2014

Adjuntem model d'ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA que es pot autocomplimentar.

Enllaç Document