15 Juny 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Novetats en la presentació de declaracions tributàries telemàtiques pel 2014

 

13 Gener 2014

Per ordre ministerial de 26/11/2013, es regulen els procediments i les condicions per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries pel 2014. S'incrementa la presnetació telemàtica mitjançant certificats digitals i es crea la signatura electrònica PIN24H per a les persone físiques.

Enllaç Document