15 Juny 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Règim de pagament de l'IVA amb criteri de caixa

 

4 Novembre 2013

A partir del dia 1 de gener de 2014, tots els empresaris o professionals que ho demanin prèviament a Hisenda, podran pagar l'IVA amb CRITERI DE CAIXA: Per aquests empresaris, l’IVA s’acreditarà en el moment en que cobrin les factures emeses o paguin les factures rebudes, total o parcialment pels imports efectivament rebuts o pagats, i per l’import que quedi pendent, el 31 de desembre de l’any següent.

Enllaç Document