15 Juny 2021 | Horari | Especial Campanya RENDA a partir 3 Maig: De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Assesoria laboral, fiscal, comptable i juridica

Retenció sobre Rendiments d'Activitats Professionals

 

8 Juliol 2014

S’ha publicat el Reial Decret 8/2014, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència en el que entre d’altres mesures laborals i fiscals, disposa que a partir del dia 5 de juliol, als professionals que en l’exercici anterior hagin tingut uns ingressos Professionals inferiors a 15.000 € i representin més del 75% dels ingressos d’activitats professionals i de treball se’ls aplicarà el 15% de retenció.

Enllaç Document